Villkor för Paradisets Stamgästprogram
Närmare information om Stamgästprogrammet kan erhållas på www.paradiset.com

1. Parter

Sveriges godaste matmarknad AB (Paradiset), 556980-4171 administrerar ParadisetStamgästsprogram (Stamgästsprogrammet). Dessa villkor gäller för Stamgäster. Vid var tid gällande villkor är publicerade på www.paradiset.com

2. Definitioner

Paradiset Butiker är anslutna till Stamgästprogrammet. Hushåll består av en Hushållsägare och eventuella HushållsstamgästerHushållsägare är en Stamgäst som ansvarar för Hushållets deltagande i Stamgästsprogrammet. Hushållsstamgäst är fysisk person. Hushållsstamgäst kan också vara den som lever upp till kraven på Stamgäst om flera sådana finns i Hushållet. Stamgäst i Stamgästsprogrammet (Stamgäst) är fysisk person som har beviljats medlemskap i Stamgästsprogrammet. Stamgästsprogrammet är ett lojalitetsprogram för stamgäster i butiker som drivs av Paradiset.

3. Behandling av köpinformation och personuppgifter samt samtycke

I samband med ansökan om medlemskap i Paradisets Stamgästprogram registreras uppgifter om medlemmen. Ändamålet med detta är att administrera Paradisets stamgästsregister respektive Stamgästsprogrammet. Vid registrering av köp via personnummer registrerar Paradiset uppgifter om köpet och Stamgästen. Ändamålet med registreringen är att administrera Stamgästsprogrammet samt att samla och analysera information om köp till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär genom exempelvis e-post, sms eller liknande. Paradiset kan genom samkörning med andra personregister komma att uppdatera personuppgifter och tillföra personuppgifter för utveckling och upprätthållande av en effektiv och god kund- och registervård. Uppgifter kan komma att lämnas ut till annat bolag inom Paradiseteller juridiska personer anslutna till Stamgästsprogrammet för de ändamål som anges ovan och enligt avtal med Paradiset. Uppgifter om vilka varor och tjänster som köpts behandlas inte längre än tjugofyra (24) månader från köpet för dessa ändamål. Personuppgifter sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra för behandling för Paradisets räkning. Utöver detta kan Paradiset enligt lag tvingas att lämna ut personuppgifter till annan. Senast i och med betalning av stamgästsinsats i en av Paradisets butikerger Stamgästen samtycke till att Paradiset behandlar personuppgifter samt köpinformation för ovanstående ändamål. Den som inte vill motta adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Paradisets kundservice och begära en reklamspärr. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till Paradisets kundservice. Paradiset kommer på eget eller på Stamgästens initiativ rätta felaktiga uppgifter.

4. Ansvar för varor och tjänster

Den juridiska person ansluten till Stamgästsprogrammet som tillhandahållit varor och tjänster vid köp där ParadisetStamgästs personnummer registrerats ansvarar gentemot Stamgästen enligt köpeavtalet och tillämplig lag. Eventuella reklamationer avseende sådana varor och tjänster ska därför riktas mot säljföretaget.

5. Byte av butik

En Stamgäst i Stamgästsprogrammet ska vara Stamgäst i en av Paradisets butiker inom vars geografiska verksamhetsområde Stamgäst är folkbokförd. Paradiset har rätt att hantera och administrera flytt av stamgästskap mellan butiker så att Stamgäst kommer att tillhöra den butik inom vars geografiska verksamhetsområde Stamgäst är folkbokförd i.

6. Ändring av villkor

Paradiset äger rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta Stamgästens godkännande. Sådan ändring träder i kraft trettio dagar efter det att ändrade villkor publicerats på www.Paradiset.com För vid var tid gällande villkor är publicerade på www.Paradiset.com.

7. Reklamation

Stamgäst ska omgående reklamera eventuella fel och brister i Paradisets tjänster enligt dessa villkor. Reklamation ska ske inom skälig tid efter det att Stamgästen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, dock senast inom två (2) månader från det att felet eller bristen uppstod.

8. Avtalets uppsägning

Paradiset har rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om ingen person i Hushållet längre är Stamgäst eller om Hushållet inte på minst fem (5) år har registrerat köp inom Stamgästsprogrammet. Paradiset kan också säga upp avtalet med omedelbar verkan om Paradiset beviljat medlemskap utifrån ansökan med felaktiga uppgifter, medlemskapet missbrukats eller Stamgästen väsentligen åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa villkor eller villkoren för anslutna tjänster och funktioner. Paradiset har rätt att när som helst säga upp detta avtal. Detta avtal upphör att gälla senast trettio (30) dagar efter uppsägning. En Stamgäst kan när som helst säga upp sitt medlemskap i Stamgästprogrammet. Detta gör man genom att kontakta Paradisets kundtjänst. Paradiset kommer då att ta bort all information om Stamgästen ur sina register.

9. Tillämplig lag, tvist m.m.

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal och avtal om anslutna tjänster och funktioner. Tvister prövas av allmän domstol. Stamgästen kan även, för att lösa tvisten utanför domstol, inge klagomål med begäran om rättelse direkt till Paradiset Sverige eller anmäla tvisten till prövning i Allmänna reklamationsnämnden.
Dessa villkor gäller fr o m 23 februari 2017.

Stäng Sida 1 2

Gör ännu mer skillnad som stamgäst

Du som gillar Paradiset och vår filosofi, kan nu engagera dig lite extra genom att bli en av våra stamgäster. Som stamgäst får du goda och bra erbjudanden så att du kan handla mer av vårt naturliga och ekologiska sortiment. Du får även inbjudningar till våra olika event men framförallt visar du att du vill se en förändring!

Så här bra har du det som stamgäst:

 • Alltid 10% rabatt på frukt & grönt.
  (gäller ej på redan rabatterade varor)
 • Relevanta erbjudanden baserat på vad du brukar handla. Vill du ha ännu högre relevans är det bara att berätta lite mer om dig själv.
 • Bor du innanför tullarna har du fri hemkörning från citybutiken när du handlar för minst 500kr.
 • Specialinbjudningar för stamgäster till spännande butiksevent.
 • Få inspiration och recept av andra stamgäster.
 • Delta i våra gästpaneler och dela dina åsikter så att vi kan bli bättre.
 • Erbjudanden från våra utvalda partners.
 • Självklart är vi kortlösa och använder ditt personnummer.
 • Och förstås överraskningar till alla!

Vi är ännu bara i startgroparna, men tillsammans med dig som stamgäst kommer vi kunna utvecklas i en riktning som gynnar oss alla. Bli en del av resan mot god mat som är producerad på ett hållbart och naturligt sätt!

 • Jag godkänner användarvillkoren Du måste godkänna användarvillkoren